Tintype Session

Price

4x5" Tintype portait session $75

8x10" Tintype portait session $200

Scan of tin type                   $25

                           4x5" polaroid type 55 positive negative session $300

Scan of Polaroid                   $25

                 Black and white Film portrait session starting at $200

Color Film portrait session starting at $200

Digital portait session starting at $200

Contact to inquire.

© Foto Forum Santa  Fe 2020
 

  • Black Facebook Icon
  • Instagram Social Icon
  • Black Twitter Icon